Hogyan lehetséges kritikai gazdaságtan?
Bence György – Kis János – Márkus György


A szerzők 1970 és 1972 között írták ezt a – kéziratos terjesztés nyomán – szinte legendává vált „anti-tőke”-ként számontartott művet, amelynek betiltása együtt járt a három filozófus eltávolításával a filozófiai életből. Ma már kétségtelen, hogy ez a nagyszabású „eretnek” tanulmány, amely a hatvanas évek baloldali mozgalmainak, a szocialista reformkísérletnek tanulságaira épül, a legkiemelkedőbb színvonalú kritikai vizsgálata a marxi munkaértékelméletnek, a szocialista tervgazdaságnak. A könyv egyszerre érvel a piacgazdaság megteremtése és hatásainak társadalmi ellenőrzése, a dolgozók részvételi demokráciájának szükségessége mellett. Nem csupán történeti dokumentum, hanem mind a tudományfilozófia, mind a politikai gazdaságtan terén módszertani értékeket felmutató olvasmány.


Tartalom

Előszó

Mottó

Függelék

Jegyzetek az egyes fejezetekhez

A hivatkozások forrásai

Rövidítések