Tőke-tábor 2006
Hogyan lehetséges kritikai gazdaságtan?

A második szekció programja:

A tőke nyomán haladva, annak néhány problémáját kiemelve foglalkoznánk a híres könyvvel, a Hogyan lehetséges kritikai gazdaságtan?-nal (T-Twins Kiadó–Lukács Archívum, Budapest, 1992.). A könyv Márkus György révén szorosan kötődik a Budapesti Iskola tevékenységéhez, egyben az 1970-es években megszakadt kutatási program („a marxizmus reneszánsza”) egyik fontos dokumentuma.
A művet fejezetenként olvasnánk újra és vitatnánk meg a tábor során.

A szöveg elérhető itt.


További ajánlott olvasmányok:
  • W. Paul Cockshott – Allin Cottrell: Towards a New Socialism


  • W. Paul Cockshott – Allin F. Cottrell: Érték, piacok és szocializmus. In: Ezredvég 2001/2. és 2001/3–4. (első rész és második rész)

  • Szamuely László: Az első szocialista gazdasági mechanizmusok. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1979.

  • Alec Nove: A megvalósítható szocializmus. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1990.

E-mail: