Tőke-tábor 2004


A kezdő szint tematikája:

 • Az értéklevezetés
  Irodalom: 2,3
   
 • A tudományos megismerés: a konkrét és az általános, a kutatás és kifejtés módja
  Irodalom: 7,8,9,10
   
 • A tudományos megismerés: feltételei és a bizonyítás
  Irodalom: 1,2,4,5,6,7
   
 • A marxi kapitalizmuselmélet fő vonala
  Irodalom: 11
   
 • A marxi kapitalizmuselmélet fő vonala és viszonya a polgári megközelítésekhez
  Irodalom: 9,10,11

Irodalom

 1. Rozsnyai Ervin: Történelem és fonák tudat, Magvető 1983.
  Az ideológiai tükrözésről. Lehet-e a részrehajlás tárgyilagos?
  69-74.o.
   
 2. Marx: Levél L. Kugelmanhoz
  MEM 32. 540-542.o.
   
 3. Marx: Az áru két tényezője: használati érték és érték
  (értékszubsztancia, értéknagyság).
  A tőke I. kötet, 1. szakasz, 1. fej., 1. pont. MEM 23 41-47.o.
   
 4. uo. Előszó az első kiadáshoz, 9.o. utolsó bekezdése.
   
 5. uo. Utószó a második kiadáshoz 12-14.o.
   
 6. uo. 76.o utolsó bekezdése, ami átnyúlik a 77.o-ra.
   
 7. Marx: A politikai gazdaságtan bírálatához
  MEM 13. 5-8.o.
   
 8. Marx: Bevezetés a politikai gazdaságtan bírálatához 3.pont. A politikai gazdaságtan módszere
  MEM 13. 166-167.o. lap közepéig.
   
 9. Marx: Klasszikus és vulgáris gazdaságtan
  MEM 26/3. 455.o. utolsó bekezdéstől 457.o. utolsó bekezdéséig.
   
 10. Marx: Jövedelmek és forrásaik, A tőke III. kötet
  MEM 25. 767.o-771.o. 1. bekezdéséig
  Uo. 812.o. 1. bek.-től 815.o. 4. bek.-ig.
   
 11. Vígh László: Marx gazdasági tanai
  http://marx.tek.bke.hu/szovegek/vigh_marx.doc


E-mail: